Utvecklingsdagar

Prebetong har inlett ett arbete med att utveckla
själva produktionen av prefabelement.

Produktionen av prefabelement blir alltmer komplex och vi kan göra mer, där vi inkluderar allt fler lösningar.
Samtidigt anser många att exempelvis armeringen ökar för varje år utan egentligt skäl. Komplexare lösningar landar lätt i konstruktionslösningar som är onödigt komplexa ur ett produktionsperspektiv.

För att råda bot på bland annat detta, kommer vi anordna utvecklingsdagar där konstruktörer, montageteam, beställare mfl kan komma och vara med när elementen produceras. I bästa fall utifrån deras projekt. Vi är övertygade om att delaktighet och insyn kommer utveckla hela kedjan och skapa enklare och billigare produkter i slutändan.

För de riktigt morgonpigga börjar dagen 05.00 med avformning, för att sedan fortsätta med uppformning med start från 07.00.
Dagen avslutas med ytarbete på eftermiddagen. Helt enkelt, följa en dags produktion av prefabelement

Nästa tillfälle för 2019 är inte satt ännu, vi återkommer om datum. Är ni intresserade av att delta eller bidra, maila oss på info@prebetong.se

Share This