Välj en sida

Produkter

Utöver standardsortimentet har vi möjlighet att tillverka
objektsanpassade produkter enligt Era önskemål.
Välkommen att kontakta oss.

Väggar och sockelelement

PreBetong levererar prefabricerade element för alla ändamål: flerbostadshus, kontor, industri och lantbruk.
Vi tillverkar massiva väggar, sandwichväggar inklusive isolering eller halvsandwichväggar. Ni kan givetvis välja olika isoleringsalternativ.
I elementen gjuter vi in gods, fästen, urspårningar samt andra önskemål. Vi gjuter även in rördragningar och dosor för el och placerar fönster och dörren enligt önskemål.

Stomstabiliserande, hisschakt och trapphus

Vi tillverkar givetvis mer utmanande väggar såsom stomstabiliserande väggar, hisschakt och trapphus där armeringsmängden är mer krävande.

Ytor

Ytbehandlingen sker enligt önskemål; slät (finrollad) eller med struktur, exempelvis borstad, ströpplad eller med frilagd ballast.

Storlekar

Vi kan tillverka element upp till 4,2 meter höga och 15 meter långa. Maxvikten är 19 ton per element.
Dessa mått borde täcka de flestas behov.

Kort sagt så kan vi leverera efter ert önskemål. Det viktigaste är att kvaliteten är korrekt, så att efterarbetet blir minimalt, om något alls.

Fokusering

Vi på Prebetong tror på att fokusera produktionen på ett fåtal produkter.
Det finns många produkter att tillverka och kundanpassade lösningar kan ge en stor variation i produktionen. Stor variation ger produktionsomställningar, produktionsomställningar som tar tid och ökar risken för fel.

Fokus ger erfarenhet, erfarenhet är grunden för kvalitet och leveransförmåga.

Ytor

Prebetong lägger extra stor vikt på ytor.
Finrollad skall vara så slät att målaren blir nöjd. Borstad skall linjerna vara lodräta och inget annat. Vid ströpplingen skall ytan vara jämt genomförd.

Det vi presenterat här är de produkter vi oftast producerar. Vi vill återigen poängtera vår flexibilitet för mindre serier och specialbeställningar. Prebetong har en flexibel produktion, där vi snabbt anpassar oss efter just ert behov och leverera enligt beställning och specifikation. Detta kan vi tack vare vårt kvalitetstänk som varje medarbetare på Prebetong har och leverar på varje dag.

Share This