Den nya hallen närmar sig, till slut, att bli klar!

Om två veckor kan Prebetong börja producera 1,500 kvadratmeter per vecka. En mycket efterlängtad produktionskapacitet.
Men pga fördröjningar har vi inte velat belägga hallen fullt ut, så det finns fortfarande möjlighet till produktionskapacitet före sommaren!

Share This