Kvalitet och Miljö

Kvalitet utan hänsyn till miljön är galet

Miljö

Hänsyn till miljön är enormt viktigt. Betong framställs av naturens eget material – grus, cement och vatten. Cementframställning har en hög miljöpåverkan och vi köper vår cement från Cementa. Den cementen framställs i bland de mest miljövänliga fabriker i världen. Läs gärna mer om Cementas arbete för hållbarhet. Betong ger produkter med lång livslängd och därmed lägre miljöpåverkan. Produkterna kan återanvändas eller krossas och blandas till ny betong. Krossmaterialet kan även användas som fyllnadsmaterial. Prefabricerade byggelement minskar transporter och svinn – för ett miljövänligt byggande.

Kvalitet

Produktionen sker i tempererade lokaler vilket ger en hög och jämn kvalitet oberoende av årstid. Elementen kan tillverkas i stålformar för att tillgodose högt ställda krav på måttnoggrannhet och finish. Kontinuerlig egenkontroll på produktionen enligt särskild kontrollplan borgar för en hög kvalitet.

Certifiering

Prebetong arbetar kontinuerligt med egen utveckling och vi vill ligga ett steg före våra kunders önskemål.
Vi blir kontinuerligt granskade av Nordcert, som kontrollerar vår produktion och kvalitet. Fler av våra medarbetare har intyg klass I&II från Cement och BetongInstitutet, CBI, i betongproduktion.

nordcert            BBC            ce

 

Share This