Ledig produktionskapacitet nu!

Tyvärr så började hösten med att ett större projekt blev uppskjutet, något vi tyvärr inte fick indikationer på före eller under semestern. Vi för givetvis en dialog med kunden men är, som med alla våra kunder, intresserade av att minska den skedda skadan genom att...