4 000 kvadratmeter

Vi kan glädjande meddela att MVB Syd har valt oss som leverantör till ett av deras större projekt. För Prebetongs del innebär det cirka 4 000 kvm massiva och isolerade inner- och ytterväggar. Projektet levereras under hösten 2107.