Produktionsansvarig anställd

I Prebetongs expansion ingår givetvis att öka personalstyrkan utöver att bygga ny hall. För att säkerställa fortsatt kvalitét och leveranssäkerhet så har vi inrättat en ny tjänst som produktionsansvarig på Prebetong, Vi kan glädjande meddela att nu har Mats Wikström...